Blog LaTvoMy - LAboratórium TVOrivého MYslenia

"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

10. 12. 2014

Je redundancia plytvaním, hojnosťou, alebo prvkom spoľahlivosti?


V prírode existuje obrovská redundancia.


Obvykle sa vytvorí plno vajíčok, z ktorých sa oplodní veľmi málo,
Často sa vytvorí oveľa viac spermii, z ktorých prenesie informáciu občas len jediný.


Sú neoplodnené vajíčka a neoplodňujúce spermie zbytočnosťou, hojnosťou, alebo prostriedkom zvyšovania spoľahlivosti?


Redundance (z lat. redundare, přetékat, přebývat) znamená informační nebo funkční nadbytek, například větší množství informace, prvků nebo zařízení než je nezbytné. Odtud dvojí odlišné užití slova:


Redundance jako zbytečnost, plýtvání slovy a prostředky. Redundantní je příslovečné „páté kolo u vozu“.
V jazyce, v komunikaci, v informatice i v technice je však redundance důležitá jako prostředek ke zvyšování spolehlivosti a odolnosti proti chybám.


Synonymá slova „redundancia” v slovenskom synonymickom slovníku
nadbytočnosť presahovanie normálnej al. potrebnej miery • prebytočnosť: nadbytočnosť, prebytočnosť zásob • odb. redundancia


redundancia
  • nadbytočnosť, hojnosť


redundancia
  • nadbytočnosť, hojnosť
redundancia -ie ž.
odb. nadbytočnosť;
redundantný príd. nadbytočný

15. 12. 2013

Rady do života od žoviálneho starého pána.

Carl Rogers je Freudom  psychológie. Podla toho vieme, kedy nás zavial vietor k dobrému terapeutovi, keď by sme ho prijali aj za deda. Pre mňa bol práve takým tento usmievajúci sa starý pán, ktorý ku koncu svojho života zhrnul skúsenosti svojich 85 rokov  do zopár jednoduchých úvah. Tak si zobnime z týchto lahôdok:


Už len to ako začína svoje písanie je pozoruhodné, totiž prezrádza pokoru. Nehlása neotrasiteľné pravdy, ktorými chce pokoriť svet, ale opisuje len svoje skúsenosti sám pre seba.

Ozajstné perly vylovené zo svojej duše, ktoré môžu byť pre iných len pivným džbánom:
Rád by som jasne zdôraznil, že tieto skúsenosti pre mňa znamenajú veľa. Neviem či platia aj pre vás, vôbec nemám v úmysle hocikoho presviedčať. V tomto duchu zverejňujem nasledovné skúsenosti. Môžem prehlásiť len to,  že pre mňa sú dôležité a aj stále boli. Neustále sa ich učím a znova učím. Mnohokrát nekonám podľa toho a často oľutujem.

1. Nehraj sa iného.

Dospel som k tomu názoru, že v dlhodobom horizonte nepomáha keď sa snažím tváriť inakší aký som v skutočnosti. Nepomáha, ak sa správam kľudne  a milo, keď  som v skutočnosti nahnevaný. nepomáta ak sa snažím vyzerať milo, keď som v skutočnosti nepriateľský. Nepomáha, ak chcem pôsobiť sebavedomo, keď som práve nerozhodný a  vystrašený.
Takým spôsobom som nedokázal vytvoriť konštruktívny vzťah s inými osobami.

2. Prijmi sám seba

Verím, že som účinnejší, keď dokážem prijať samého seba, a som schopný dávať seba. Je ľahšie prijať samého seba ako zrejme nedokonalú bytosť, ktorá sa nevie správať tak ako by chcela . Pre mňa je to cenné, lebo skrýva sa v tom ten zvláštny paradox, že prijmem seba samého takého aký som a vtedy sa zmením. Verím , že nedokážeme sa zmeniť, nedokážeme postúpiť ďalej z toho miesta kde sme, pokiaľ nie sme schopní dokonale prijať seba. Potom už zmena nastáva skoro nebadateľne

3.  Skutočné vzťahy vibrujú, pulzujú, menia sa.

Ďalším dôsledkom toho, že som sám sebou môže byt to, že moje vzťahy sa stanu skutočnými. Skutočné vzťahy  sú preto vzrušujúce, lebo sú živé a veľa znamenajú. Skutočné vzťahy sú skôr v neustálej zmene, než by stagnovali.

4. Buď slobodný.

Teraz spomeniem jeden môj základný poznatok, ktorému zo svojho hľadiska pripisujem veľký význam. Pre mňa má obrovskú hodnotu, ak si môžem dovoliť pochopiť iného človeka.

Prvou našou reakciou, keď iní niečo hovoria býva to, že ihneď ho hodnotíme, posudzujeme, miesto toho aby sme ho pochopili. Podľa mňa je to preto, lebo porozumenie nás môže zmeniť  a všetci máme obavy pred zmenou. Nie je ľahké dovoliť si  pochopiť iného, aby sme sa vnorili   hlboko, dokonale, empaticky do myšlienkového sveta iného človeka. Toto sa stava veľmi zriedkavo.

5. Meň sa, rozvíjaj sa, zveľaďuj sa.

Porozumenie nás obohacuje dvojnásobne. Pochopil som, že ak porozumiem a precítim správanie jedného človeka, všetky tieto pochopenia ma obohacujú. Na základe týchto skúseností učím sa niečo také, na základe čoho sa zmením, stanem sa iným a verím, že vnímavejším. Možno pri tom ešte aj to je dôležité, že pochopenie týchto ľudí zmení aj ich. Prostredníctvom toho príjmu svoje obavy a neistoty, podivne myšlienky , tragické pocity tak isto ako chvíle svojej odvahy a milosti, chvíle svojej láskavosti a citlivosti. Aj ja mam takú skúsenosť, že keď dokonale chápeme tieto pocity, potom sme schopní ich prijať aj celou svojou bytosťou. Vtedy zistime, že menia sa naše pocity, ale aj my sami sa meníme.

6. Buď otvorený.

Ďalšie poznanie, ktoré nadobudlo pre mňa význam. Považujem za zveľaďovacie, ak otváram také kanály, prostredníctvom ktorých môžu mi iní sprostredkovať svoje pocity, osobný svet ich vnímania . Kedže pochopenie napomáha prijímaniu, rád by som znižoval vzdialenosť medzi mnou a inými , pokiaľ to aj ony chcú.

7. Prijímanie vedie k spokojnosti.
Nasledovné spoznanie znie takto: Čím hlbšie si uvedomujem skutočnosť iného, stále zriedkavejšie sa prichytávam pri tom, že sa snažím “usporiadať veci”. Čím viac sa snažím stále lepšie všímať seba a sústrediť sa na vo mne prebiehajúce zážitky, a čím viac sa snažím s takou istou pozornosťou vnímať iných, o to väčšou pokorou prijímam zložitosť života.  Tak mám stále menšie nutkanie usporiadať veci, vytyčovať ciele, ovplyvňovať ľudí, presviedčať ich a snažiť sa ich nasmerovať tam, kde by som ja chcel. Som oveľa spokojnejší jednoducho len vďaka tomu, že som sám sebou a nechávam aj iných, aby boli tiež sami sebou.

8. Dôveruj si.

S týmto poznaním sa spája, že hodnotenie iných pre mňa nie je smerodajné. Hodnotenie iných, hoci ich treba vypočuť a prijať také aké je, pre mňa nemôže byt meritom.
Preto ma zvlášť nezaujíma názor iných, lebo cítim, že len jediná osoba môže vedieť, že či to čo robím je poctivé, alebo lož, či je liečivé alebo chorobné, a touto osobou som ja.

9. Súcit spája, posudzovanie rozdeľuje.


Toto spoznanie znamená pre mňa veľa preto, lebo z toho pciťujem, že nakoľko sa podobám na iných.
Čo je najosobnejšie, to je aj najvšeobecnejšie. To čo je najosobnejšie v každom z nás, to pravdepodobne je aj to, čo keď zveríme a porozprávame iným, veľa znemená aj pre nich. Toto spoznanie mi napomáhalo v pochopení umelcov a spisovateľov, ako ľudí, ktorí mali odvahu vyjadriť zvláštnosti svojho bytia.

10. Nič nie je stále.

Dovoľte mi uzavrieť dlhý rad svojich poznatkov s tým, ktoré v stručnosti znie nasledovne. Život je vtedy najlepší  keď je neustálym prúdom  a meniacim sa procesom, v ktorom nič nie je konečné.  Vidím to tak, že život je aj v najfarebnejšom a najúspešnejšom úseku vlniacim sa procesom. Toto prežívať  je súčasne fascinujúce a trochu aj strašidelné. Vidím to tak, že vtedy som v najlepšej forme keď sa nechávam unášať prúdom svojich zážitkov v takom smere, ktoré zdanlivo ukazuje napred, k takým cieľom, ktoré sa vo mne vykresľujú veľmi hmlisto. Život je stále v stave neustáleho pretvárania.

Paradoxným aspektom mojich skúseností je to, že čím viac chcem jednoducho byť sám sebou v  zložitosti života a čím viac sa snažím pochopiť a prijať realitu, tak svoju, ako aj iných, tým  väčšie zmeny vnímam. To je veľmi protirečivé, čím väčšou mierou chceme byt samým sebou, tým väčšmi pozorujeme, že nie len my sa meníme, ale aj ľudia s nami prepojení.
Aspoň to som prežíval najživšie a to je moje najhlbšie spoznanie ku ktorému som dospel v mojom osobnom aj profesnom živote” (Rogers, 1961)
Pre poradenstvo v duchu Rogersa sa môžete prihlásiť na stránke www.ferlespeter.hu

Rogers, Carl, 1961, On Becoming a Person, Boston: Houghton Miffin,


2013.10.23. 15:05 Ferles Péter28. 1. 2013

tacit klub

"Tória je šedivá, zelený je strom života"
Teória znalostného manažmentu definuje tacitné a explicitné znalosti.
Explicitné znalosti sa dajú sprostredkovať prostredníctvom externých médií. Jeden človek ich môže napísať a iný ich môže získať prečítaním, bez osobného kontaktu s autorom.
Tacitné znalosti je problematické sprostredkovať prostredníctvom externých médií. Sú to zručnosti získané praxou. Napríklad bicyklovanie sa nedá naučiť prečítaním príručky, bez bicykla. Pomocou správneho popisu v príručke ale môžeme skrátiť čas potrebný na naučenie sa bicyklovania.
Bicyklovať sa môžeme naučiť aj sami metódou pokusov a omylov. Stačí k tomu bicykel  pevná vôľa, ale zídu sa aj chrániče kolien, lakťov a aj náplaste.

Zjednodušiť samoučenie sa môžeme pomocou bicykla s pomocnými podpornými kolesami.
Udržiavať stabilitu v prechodnom období výuky môže pomáhať aj ďalšia osoba - "pôrodny asistent" schopnosti bicyklovania .
Asistent bežne pomáha tým že drží bicykel. Pri tomto spôsobe ale stabilitu bicykla ovláda asistent a čas výuky sa môže predĺžiť.
Z teoretického hľadiska je bicyklovanie získavaním zručnosti udržiavania stability na nestabilnom predmete.
Ak asistent miesto bicykla drží žiaka, učiaceho sa bicyklovať,  žiak ma plnú kontrolu nad bicyklom, ma plný (nie len) pocit bezpečia a proces učenia sa môže značne urýchliť.

Aj keď sa tacitné znalosti nedajú priamo popísať, popisom správneho postupu sa dá ich získavanie a sprostredkovanie zefektívniť.

Život ide naživo. Každá chvíľa je jedinečná a neopakovateľná, ale v laboratórnych bezpečných podmienkach na cvičisku môžeme hľadať a precvičovať správny postup učenia sa bicyklovať životom  ;-)

Doplnené 11.2.2013
Skúsenosti rôznych ľudí s učením sa bicyklovať.
Môj 82 ročný otec si spomína: "V základnej škole učiteľ hľadal dobrovoľníka  ktorý by doniesol bicykel so stanice (cca 2 km). Ja som sa prihlásil, aj keď som sa nevedel bicyklovať. Cestou zo stanice som sa naučil."
Moja kamarátka na dôchoku:"V našej rodine vládla prísna katolická výchova. Keď sme išli pred katolíckym kostolom (hneď vedľa evanjelický - református) patrilo "sa" pokrižovať. Po čase to bola "automatika". Mala som asi 7 rokov, keď mi naši dovolili naučiť sa bicyklovať na dámskom bicykli, samo sebou, nedočiahla som na sedlo a mala som jazdiť len po dvore. Ja som si však tak verila, že som sa pustila po chodníku. Ešteže vtedy aj po ulici ak prešli 3 autá za deň, ale istota je istota. Medzi našim domom a kostolmi je iba jeden dom. Tak som si vytýčila cieľ katolícky kostol - ten bol ďalej. No, ale mne sa bicyklovanie zapáčilo a chcela som pokračovať. Áááááááááááále, pred kostolom som sa musela pokrižovať, no a moje kolesové umenie nezvládlo držať kormidlo jednou rukou. Na kolene mám po dnešný deň pamiatku - jazvu. Myslím si, že vtedy som začala uvažovať o zmysle automatizovanej "poslušnosti".... 

Pamätáte si svoj kurz bicyklovania a chcete sa oň podeliť ?

kurz bicyklovania na sile emocií

Sústredený pohľad do svojho vnútra. Hľadanie takého cieľa, kvoli za ktorým som schopný prekonať všetky prekážky,
hoci aj "vznášajúc sa" prechadzať po žeravých uhlíkoch. 

(Zásadné životné) Rozhodnutia robí človek srdcom. Rozum používa len aby dosiahol ciele zvolené srdcom.
Tak nejako vyzerá, keď sa snažím počúvať hlas "svojho srdca" ;-)Pamätám si minimálne na tri udalosti vo svojom živote  keď môj fyzický život visel na vlásku a vďaka šťastnej zhode náhod a okolností, som prežil.

Prežil som aj minimálne dve svoje mentálne smrti a znovuzrodenia.

26-27.1.2013 som absolvoval víkendový kurz ktorý som si nazval  "kurz bicyklovania na sile svojich emócií" ( http://www.powertraining.sk/ )

Podobne ako bicyklovanie sa nemôžeme naučiť z príručiek, bez bicykla, ťažko môžeme využívať naplno silu svojich emócií, bez toho aby sme sa naučili ich odhaliť, spoznať a rozvíjať.

Vďaka trénerom a spolu účastníkom som zažil ďalšie svoje mentálno-emocionálne znovuzrodenie ;-)


Som nesmierne šťastný a nesmierne vďačný všetkým pôrodným asistentom tohto môjho znovuzrodenia. :-)


Chvíľa pred zlomením jedného mentálneho bloku, roztržitosti
Roztržitosť prelomená


Moje odhodlane kroky za svojimi cieľmi "ponad" žeravé uhlíky.

Clear my mind. Čistím si svoju myseľ.
25. 1. 2013

Ako ľahko stratiť rozum | Editorial | Sekcie | jeToTak.sk


"Hoci sú vysoké školy aj veda v oboch krajinách vystavené rovnakým tlakom, snažiacim sa obmedziť výdavky na vzdelávanie, vedu a výskum, zavádzať školné a obmedzovať nezávislosť výskumu, systém v Česku je stále nastavený veľkoryso z čias spoločného štátu. A v tejto svojej veľkorysosti je schopný priťahovať najtalentovanejších študentov a vedcov zo Slovenska (tých, ktorí neujdú ďalej na západ)."

Ako ľahko stratiť rozum | Editorial | Sekcie | jeToTak.sk

Ak nedokazeme inspirovat  vzdelanych ludi, aby odvadzali dane u nas doma, kto na nas blbcov a na nase dochodky bude robit?

19. 1. 2013

Človek, tvor pohodlný, tvorivý, veriaci a jeho nástroje

Hovori sa, že lenivosť je hybnou silou pokroku.
Ja si myslím, že skôr pohodlnosť.
Lenivý človek by asi nevymyslel ani koleso :-)

Tvorivosť je prirodzená vlastnosť človeka. Žiaľ mnoho ľudí umiera bez toho, aby si to uvedomili. V tej nadprirodzenejšej forme, ktorá nám pomáha prekonávať prekážky a prežiť, ju poznáme pod pojmom "zdravý sedliacky rozum"
Technický pokrok je ale úzko spätý najmä s vojnami :-(
Existuje aj tvorivosť, ktorej bezprostredným cieľom nie je len fyzické prežitie. Táto tvorivosť s často spája s mysľou .

"Pomôž si človeče, aj Pán Boh Ti pomôže", učil ma môj Dedo. "Načo mi bude, keď som si už pomohol?" posmieval som sa mu, keď som bol mladší. Teraz, keď som už menej mladý a Dedo už nežije, postupne na to prichádzam, že na čo nám je Boh = viera. Keď si pomáhame a snažíme sa o niečo, ale výsledok sa nedostavuje, je dobre ak veríme, tomu čo robíme, o čo sa snažíme, svojim skúsenostiam, ale aj sebe a svojmu okoliu. Viera nám dáva silu vytrvať aj keď nevidíme priamo na svoj cieľ. Bráni nám, v tom, aby sme vzdali tesne pred cieľom.

Pohodlnému sa nechcelo chodiť pešo. Vymyslel teda koleso. Začal tomu veriť a to podporovalo jeho vôľu vytrvať, pokiaľ sa mu to nepodarilo aj zrealizovať.
Koleso je dnes už len nástrojom. Pre toho, kto ho vymýšľal a kto ho ešte stále vylepšuje je ale cieľom.

Postupom času, výsledkom, produktom  tvorivosti človeka neboli len holé prežitie, užitočné nástroje, nástroje (nie) len pre zábavu , ale aj skúsenosti a znalosti .

Niektoré znalosti sa dajú získavať len priamou skúsenosťou, niektoré sa dajú vymieňať, zdielať prostredníctvom médií.
Jedným z prvých nehmotných médií  bola reč. Nie len reč sa vyvíjala, ale aj hmotné "nosiče", média informácií, od kameňa, papyrusu  pergamenu, papiera, celuloidu až po elektromagnetické vlny, rozhlas, televíziu, internet, ...

Niektoré tvory, medzi nimi aj človek, žijú v komunitách. Zdieľanie znalostí, môže byť urýchľovačom vývoja.

V súčasnosti sme svedkami neustáleho zrýchľovania vývoja. Niekedy stále k lepšiemu, ale súčasne v iných smeroch stále k horšiemu.
Napríklad Nobel vmyslel dynamit, aby pomáhal ľuďom. Niektorí ľudia, ho ale používajú aj na ničenie a zabíjanie. Môže za to dynamit? Dynamit je len nastroj. Môže za to Nobel a jeho myšlienka? Myšlienka môže byť tiež nástrojom.

Na druhej strane vývoj strojov, počítačov, informačných technológií a internetu bol iniciovaní hlavne vojakmi, síce aj na vylepšenie obrany, ale aj na optimalizáciu ničenia a zabíjania. Tieto technológie sa môžu našťastie využívať aj na užitočné veci.

Tvorivý človek neustále niečo produkuje. Či už myšlienky, informácie, alebo nástroje alebo iné produkty.
Niektoré myšlienky sa ujmú hneď, niektoré predbehnú svoju dobu a neskor ich objavujú, prípadne sa znova pracne vymýšľajú.
Myslienky "konzervované", v/na nejakom trvácnejšom médiu mali väčšiu šancu na znovuobjavenie a znovuzrodenie.
Nahromadením "konzervovaných" znalostí pribúdala aj zložitosť hľadania a nájdenia práve potrebnej informácie, znalosti.
Nástrojom, nie len konzervovania znalosti, ale aj ich systematizovania a ďalšieho rozvíjania, boli spočiatku védy , neskôr vedy.
Nástupom počítačov sa uľahčilo aj konzervovanie, aj systematizovanie, aj vyhľadávanie.
Jedným z prvých internetových vyhľadávačov bol projekt altavista. Bol obrovským pomocníkom. Vyhľadávanie sa síce nesmierne urýchlilo, ale mnohokrát ponúkalo zase len mnoho odkazov.

V čase neexistencie iných médií bola reč a ústne podanie hlavným prostriedkom šírenia, skúseností, znalostí a informácií. Rôzne formy technológií rozprávania sa v kruhu, sa dlhú dobu prirodzene zdokonaľovali a rozvíjali.  Aj keď novšie komunikačné technickejšie technológie ju mnohokrát za tieňujú a utláčajú do úzadia, pre ľudí sú stále tou najdôležitejšou a najefektívnejšou, najspoľahlivejšou a súčasne najlacnejšou formou zdieľania obsahu.
Nie len tvorivosť je prisudzovaná záhadnému ľudskému orgánu mozog.
Jednou z poodhalených záhad mozgu sú praktické čísla súvisiace s jej kapacitou. Pre každú skupinu  primátov sú iné. U ľudí sú to čísla 7,12 a 150.
Pravidlo 150  sa vzťahuje na rozlíšenie skupiny so skutočnou spoločenskou autoritou.
  • kapacita kanálu - veľkosť priestoru v našom mozgu pre určité druhy informácií; najlepšie si pamätáme 7 miestne čísla; počet ľudí, ktorých smrť by nás ťažko zasiahol je obvykle 12, čo zhruba zodpovedá najbližšej rodine
  • kapacita nášho sociálneho kanálu - maximálny počet jednotlivcov (cca 150), s ktorými môžeme mať skutočný spoločenský vzťah, ktorý spočíva v tom, že vieme, kto sú a aký je ich vzťah k nám; je to počet ľudí, ku ktorým by sme bez váhania prisadli pri náhodnom stretnutí v bare,
  • transakčný pamäťový systém - sa zakladá na tom, že kto je lepší na zapamätanie akých druhov informácií; ak má každá osoba skupinou uznanú zodpovednosť za určité úlohy a informácie, vedie to k väčšej efektívnosti skupiny.
Zaujímavou kombináciou strojového vyhľadávania so spracovaním informácií v mozgu - ľudskou skúsenosťou je vyhľadávač google. Zoraďuje výsledky vyhľadávania aj na základe anonymného hodnotenia ľudí vychádzajúceho z vyhodnocovania, ktoré stránky, ako často  navštevujú a v akom poradí.
Projekt facebook umožnil od-anonymizovanie hodnotenia ľudí a tým sa značne priblížil k pôvodnej komunikácii šírenia znalostí ústnym podaním dôveryhodného človeka.

Ústne podanie sa všeobecne považuje za nespoľahlivé, často skresľujúce informácie. Z dlhodobého hľadiska je ale najstarším prejavom prieniku kolektívnej skúsenosti. Informácie mimo všeobecnú skúsenosť sa nešíria ďalej.
Príkladom internetového nástroja hľadania konsenzu verejných skúseností je projekt wikipédia. Vyžíva technológiu wiki a umožňuje spoločnú prácu dobrovoľníkov z celého sveta, v rôznych jazykoch, na vytváraní verejne prístupného zdroja znalostí. Okrem ukladania a uchovania znalostí, umožňuje aj vyhľadávanie.
Silnou stránkou symbiózy ľudského mozgu a výpočtovej techniky je ukladanie väzieb a prepojení medzi jednotlivými heslami a pojmami. Výsledkom je stále dokonalejšie uchovanie nie len informácii, ale aj vzťahov medzi nimi.

Napriek neustálemu zdokonaľovaniu informačných a komunikačných technológii, stále viac ľudí, skupín a spoločenstiev objavuje, oprašuje a rozvíja  rôzne spôsoby spoločného rozhovoru sediac v kruhu. ;-)
http://vsieti.sk http://www.artofhosting.orghttp://powertraining.sk

25. 11. 2012

Ucitel je bachar, alebo vychovavatel ?

Ja mam v rodine vela ucitelov na vychodnom slovensku. Tam je hlavnym (istym) zamestnavatelom stat - ucitelia, policajti, statna sprava. Tito ludia si velmi dobre zvazia, ci vdaka nejakemu strajku ohrozia svoje, sice zobracke, ale viacmenej iste zamestnanie.
Vsetci zijeme vo svojich bublinach, ktore uz pred vyse 2500 rokmi popisal Platon a je znama ako Platonova jaskyna. Ked pride niekto z prostredia mimo nasej jaskyne a zacne nam hovorit o svete mimo nasej jaskyne, vacsinou ho ani len pocuvat nechceme.

Nedavno ma napadla nasledovna (logicka) uvaha. Je to vlastne moja predstava realizacie priblizovania sa k priamej demokracii, inspirovana neustale omielanym heslom " vjednote je sila"

Hovori sa ze v jednote je sila.
Bez spoluprace, ale nemoze byt jednota,
bez dovery nemoze byt spolupraca,
bez komunikacie nemoze byt dovera ,
bez akceptovania inych nazorov nemoze byt tvoriva komunikacia,
bez poznania a akceptacie seba, nemozeme akceptovat inych.

Toto je navazna postupnost zdola na hor. Je to ako budovanie schodov, kde dalsi stupienok mozeme budovat, az ked mame predchadzajuci hotovy, mame pevne stanoviste pre budovanie dalsieho schodu a pri budovani nemozeme preskocit ziaden schod. Nemozeme budovat schod vo vzduchu bez podpory nizsich stupienkov.

Taketo "schodisko" si musi vybudovat kazdy sam za seba. Neuskodi, ak ti sikovnejsi, ktori uz take "schodisko " maju, trepezlivo zostupia na ten schodik na ktorom je komunikacny partner ;-)

U ucitelov sa predpoklada, ze taketo schodisko uz maju vybudovane a nemaju problem zostupit na ten stupienok, na ktorom su ich ziaci. 

Zial ucitelia su vacsinou tlaceni do pozicie "bachara" v uschovni deti zvanom skola. Podla ekonomickeho hodnotenia skol na zaklade poctu deti sa stali dokonca rukojemnikmi lajdakov a darebakov, ktori sa vyhrazaju, ze ak sa ucitelom nepaci, mozu si ist na inu skolu.
To ze ucitel je len bacharom v ulozisku deti potvrdzuju aj mnohe narazky, z ktorych vyplyva, ze spolocnost najviac trapi, ze kto bude pocas strajku strazit deti a malokoho zaujima, ako a k comu su vychovavane.

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti