"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

14. 1. 2009

Všetci sme egoisti (filantropia ako forma egoizmu)

Egoizmus patrí medzi základné vlastnosti živočícha s názvom človek.
Táto vlastnosť má minimálne dve formy.
Jedna forma je, keď chceme od svojho okolia čo najviac, za čo najmenej (až nič). Toto je aj klasická predstava pojmu egoizmus.
Iná forma je keď chceme dávať okoliu čo najviac, a nepožadujeme za to nič (alebo aspoň minimum), lebo sme zistili, že robí nám dobre, keď môžeme niekomu spraviť radosť. Táto forma sa bežne nazýva filantropia. Kybernetickou formou filantropie je Open source. Táto filozofia vychádza z toho ze ľudský mozog je produktom prírody a tým pádom sú ňou aj produkty tvorivrej prace mozgu. Preto majú byť voľne prístupné, podobne ako svetlo, voda, vzduch, ...
Existenciu živočícha s názvom človek ale podmieňujú niektoré podmienky. Okrem svetla, vzduchu a vody, patrí medzi najnevyhnutnejšie aj strava, ale nie je na škodu, keď má aj kde aj bývať. Toto sú minimálne podmienky, pre možnosť prejavu egoizmu zvanej filantropia.

Týmto formám zodpovedajú aj niektoré role, ktoré človek musí v priebehu svojho života vykonávať.
V roli dobrovoľník sa prejavuje najmä forma egoizmu, zvaná filantropia. V tejto roli pracuje človek na tom, čomu verí, čo je jeho životným poslaním.
V roli žoldnier sa prejavuje najmä forma egoizmu, zvaná egoizmus. V tejto roli človek pracuje najmä za odmenu, a či tomu aj verí, to nie je podstatné.

Ďalšou vlastnosťou človeka je tvorivé myslenie. Je daná každému, ale niektorí časom zabudnú túto vlastnosť využívať. Niektorí ju síce využívajú, ale prestali ju ďalej rozvíjať.
Používanie a rozvíjanie tvorivosti v roli žoldniera/zamestnanca môže zvýšiť účinnosť práce (viac peňazí za menej práce).
Používanie a rozvíjanie tvorivosti v roli dobrovoľníka zase môže zvýšiť počet ľudí, ktorým viem spôsobiť radosť.
Jeden americký milionár Robert Kiyosaki (na plovarne u Marka Ebena) v návode, ako ísť do dôchodku mladý a bohatý odporúča v prvom kroku robiť ľuďom dobre a tí nám následne za to budú dávať peniaze.
Všeobecná skúsenosť je ale taká, že dosť často sa toho človek nedožije.
Pod dôchodkom myslel zrejme stav finančného zabezpečenia (pasívny príjem), keď už človek nemusí robiť žoldniera, a môže byť naplno dobrovoľníkom.

Doplnené 23.1.2010
Jedným z príkladov takéhoto "dôchodku" by mohol byť aj "Zakladny prijem", ktorý by umožnil, aby všetci robili to čomu veria a čo vedia najlepšie. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti