"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

10. 1. 2010

Bod zlomu

Zaujala ma knižka Malcolm Gladwell: "Bod zlomu", o malých príčinách s veľkými následkami.
Myšlienky, výrobky, informácie, alebo spôsoby chovania sa šíria  podobne ako vírusy, epidémiou.
Charakteristiky epidémie :
 • nákazlivosť,
 • malé príčiny môžu mať veľké následky,
 • ku zmene nedochádza postupne, ale v jedinom dramatickom
  okamžiku - v bode zlomu.
Difúzne šírenie inovácie v populácii:
 • inovátori - vizionári
 • skorí používatelia (názoroví vodcovia svojho okolia, rešpektovaní, premýšľaví ľudia, vizionári, riziko chápu ako šancu na kvantový skok vpred
 • bod zlomu - na prechod myšlienky touto hranicou treba často "preklad" myšlienky - to, čo dávalo zmysel inovátorovi, nemusí dáva zmysel pragmatikovi
 • ranná väčšina - pragmatici, proti riziku chcú mať záchrannú sieť, cieľom je postupné predvídateľné a merateľné zlepšenie 
 • neskorá väčšina - rozvážny a skeptický priemer
 • oneskorenci
Tri pravidlá bodu zlomu nám umožňujú zorientovať sa vo fungovaní epidémií, a poskytujú návod, ako postupovať pri dosahovaní bodu zlomu:
   1. zákon malého počtu,
    • úspech akejkoľvek sociálnej epidémie je veľmi závislý na účasti ľudí s určitým vzácnym sociálnym nadaním,
     • spojovateľ (spojka),

      • pozná veľa ľudí, majster "slabého" zväzku, priateľský, ale celkom povrchný kontakt,
      • je dôležité aj to, akých ľudí pozná,
     • maven

      • niekto, kto zhromažďuje znalosti,
      • má vedomosti a sociálne zručnosti potrebné k odštartovaniu sociálnych epidémií,
      • nie je dôležité koľko vie, ale ako tieto informácie odovzdáva ďalej; nechce sa vnucovať, len vzdelávať,
     • predávač, vysielač

      • vie veľmi dobre vyjadrovať emócie a pocity,
      • vie predať správu presvedčivo,
      • jeho komunikácia je charakterstická prirodzenou empatiou a mimikrami,
   1. faktor nákazlivosti,

    • správa musí byť predateľná, praktická, ľahko zrozumiteľná,
    • nesmie zaniknúť v informačnom šume,
    • ak sa vám podarí udržať pozornosť, podarí sa vám aj vzdelávať,
    • existuje jednoduchý spôsob, ako zabaliť informáciu tak, aby bola za správnych podmienok neodolateľná, stačí ho len nájsť.
   2. sila súvislostí (kontextu),

    • epidémie sú citlivé na súvislosti panujúce v dobe a mieste, kde sa odohrávajú,
    • na zmenu súvislostí sme mimoriadne citliví,
    • naše vnútorné vzťahy sú výsledkom vonkajších okolností a nemusíme si to uvedomovať,
    • existujú také intenzívne špecifické situácie, že dokážu premôcť naše získané a vrodené dispozície,
    • poctivosť je osobnostná črta podstatne ovplyvniteľná situáciou,
    • základná atribučná chyba - ľudia majú sklon robiť tú chybu, že keď ide o interpretáciu chovania druhých, preceňujú význam povahových rysov a podceňujú význam situácie a súvislostí,
    • povaha je skôr zoskupením návykov, sklonov, a záujmov, ktoré sú len voľne zviazané a závisia v konkrétnych okamžikoch na okolnostiach a súvislostiach,
    • pravidlo 150 - rozlíšenie skupiny so skutočnou spoločenskou autoritou

     • kapacita kanálu - veľkosť priestoru v našom mozgu pre určité druhy infomácií; najlepšie si pamätáme 7 miestne čísla; počet ľudí, ktorých smrť by nás ťažko zasiahol je obvykle 12,
     • kapacita nášho sociálneho kanálu - maximálny počet jednotlivcov (cca 150), s ktorými môžeme mať skutočný spoločenský vzťah, ktorý spočíva v tom, že vieme, kto sú a aký je ich vzťah k nám; je to počet ľudí, ku ktorým by sme bez váhania prisadli pri náhodnom stretnutí v bare,
     • transakčný pamäťový systém - sa zakladá na tom, že kto je lepší na zapamätanie akých druhov informácií; ak má každá osoba skupinou uznanú zodpovednosť za určité úlohy a informácie, vedie to k väčšej efektívnosti skupiny.
     • aby ste vytvorili jedno nákazlivé hnutie, musíte často vytvoriť najprv mnoho malých hnutí
    • nákazlivosť konania vybočujúceho z normy - niekto druhý mi tým dáva povolenie - porušovanie dopravných predpisov, epidémie samovrážd
"Ak chceme prísť na kĺb sociálnym epidémiám, musíme najprv pochopiť, že pravidlá ľudskej komunikácie sú často veľmi neobvyklé a nezodpovedajú intuícii. 
Základom každej úspešnej epidémie ale musí byť presvedčenie, že zmena je možná, že pokiaľ ľudia dostanú správny impulz, dokážu radikálne transformovať svoje chovanie a názory. Radi si myslíme, že to, kto sme a ako sa chováme, vychádza z vnútra, a že to je trvalo dané našimi génmi a povahou. V skutočnosti má na nás veľký vplyv prostredie, bezprostredné súvislosti a osobnosti ľudí okolo nás. ...


... Vo veľkej miere podliehame vplyvu toho čo vidíme a počujeme, a nakoľko sme citliví na najmenšie detaily každodenného života. Sociálna zmena je preto taká premenlivá a nevyspytateľná, lebo
všetci máme v povahe premenlivosť a nevyspytateľnosť. ...Ak chcete dosiahnuť zásadné zmeny vo viere a chovaní ľudí, ktoré by boli trvalé a slúžili ako príklad ostatným, musíte okolo nich vytvoriť spoločenstvá, v ktorých je možné nové presvedčenie
praktikovať, vyjadrovať a pestovať.

Svet bodu zlomu, to sú samé ťažkosti a premenlivosť, ale je v ňom aj nemálo nádeje.
Iba malou zmenou veľkosti skupiny môžeme výrazne zlepšiť vnímavosť voči novým myšlienkam, a keď sa trochu pohrajeme s tým, ako je informácia prezentovaná, môžeme významne zvýšiť jej nákazlivosť. Keď objavíme pár výnimočných ľudí obdarených nesmiernym spoločenským vplyvom, môžeme ovplyvňovať sociálnu epidémiu.


Body zlomu sú vlastne potvrdením toho, že zmena je možná a inteligentným jednaním možno veľa dokázať. Ak sa pozrieme na svet okolo seba, možno vyzerá nehybne a nezmenitelne, ale nie je. Stačí trochu popostrčiť, a keď to bude v správnom mieste, môže sa zlomiť."

  2 komentáre:

  1. Jožo, je z teba skvelý filozof.

   OdpovedaťOdstrániť
  2. To nie ja, to Malcolm Gladwell. Ja som to len prečítal a spravil poznámky. :-)

   OdpovedaťOdstrániť

  Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti