"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

5. 2. 2010

Kolektívna tvorivá práca a Priama demokracia

 Kolektívna tvorivá práca & Priama demokracia 
Verejný dialóg o hľadaní a objavovaní zdravého sedliackeho rozumu

Úvodné zahriatie 16:00-16:15 :
Tvorivosť je prirodzenou vrodenou schopnosťou každého človeka. Niektorí túto svoju schopnosť včas odhalia a ďalej vedome rozvíjajú, napríklad umelci, vedci a iní tvoriví pracovníci.
Iní ju len aplikujú za účelom každodenného prežitia, bez toho, aby si ju uvedomovali a vedome rozvíjali. Niekedy sa to nazýva aj zdravý sedliacky rozum.

Človek má snahu rozmýšľať lineárne a zabúdať, že v prírode sa deje všetko v uzavretých cykloch a vačšinou veľmi rozvetvených. Jeden taký cyklus, môžeme odhaliť aj vo vedomom procese približovania sa k priamej demokracii:
 1. priama demokracia nemôže fungovať bez zmeny zmýšľania, metanoie;
 2. zmenou zmýšľania sa zaoberá aj disciplína hľadanie spoločnej vízie;
 3. hľadaním spoločnej vízie sa zaoberá aj učiaca sa organizácia, komunita;
 4. veľa učiacich sa organizácií, komunít môže tvoriť učiacu sa spoločnosť;
 5. učiaca sa spoločnosť sa môže naplno rozvíjať prostredníctvom priamej demokracie
 6. GO TO 1Dialóg, diskusia 16:15 - 18:00

Záznam z prednášky:Doplňujúce informácie

Čo? Vízia LATVOMY: neustále zdokonalovať svoju vnímavosť, tvorivosť a schopnosť učiť sa
Ako ? Dostupnými technológiami umožniť výmenu skúseností medzi ľuďmi, ochotnými verejne a bezplatne zdielať svoje skúsenosti.
Prečo ? preto lebo som "smädný" po nových skúsenostiach a rád sa o ne podelím.

Forma:

 • virtuálne stretávanie: 
 • osobné stretávanie:


  • Dátum:
   11. februára 2010
   Čas:
   16:00 - 18:00
   Miesto:
   Študovňa Informačnej kancelárie Rady Európy
   Ulica:
   Klariská 5
   Mesto/Obec:
   Bratislava, Slovakia
 • Technológia: dialóg, diskusia
 • Podmienky dialogu:
  • Aby rozhovor mohol viesť k hlbšiemu poznaniu, musia jeho účastníci splňovať  podmienky:
   • musia mať o téme vlastný názor,
   • ktorý sú schopní zdôvodniť;
   • musia byt ochotni počúvať aj názory a argumenty druhých a
   • prípadne sa nechať aj presvedčiť
 • Organizačné zabezpečenie:
  • Každé stretnutie je on line prístupné cez internet ( skype, voip, ....?), možno v budúcnosti
  • Každé stretnutie sa natáča a nahrávka je off line aj bez strihu zverejnené na Youtube, Facebooku
 • Ďalšie informácie. (František Pálka)
  • Priama demokracia je systém (spoločenský), ktorý nemôže fungovať bez rovnosti práv jednotlivých častí (osoba) v celku (spoločnosť)
  • Platón; "Kde niet rovnosti, priateľstvo netrvá dlho".
  • Holistický prístup; Celok je viac ako aritmetický súčet jednotlivých častí. Jeho hodnotu určujú vzájomné vzťahy častí.
  • V ideí prirodzeného celku nerozhoduje pôvod, sociálna roľa, bohatstvo, bohatstvo, vek a pod.
  • Tento názor sa nedá druhému (osobe) vnútiť, musí ho prijať každý sám, prejavuje sa osobným správaním - skutkami (nie rečou), tak, že nevnucuje svoje idei druhým a nesnaží sa ich vlastný názor (pocit) meniť, nechá príležitosť prejaviť sa všetkým individuálnym ideám.
  • Takto vzniká spoločná vízia podľa prírody alebo priamej demokracie, či už na  (manažment), ktorý bude cieľ realizovať.
  • Skutočné duchovné hodnoty - pocity - myšlienky - idei a pod. existujú len v prítomnosti, podliehajú neustálej zmene,  ktorá vždy začína zemnou myslenia, žijeme a skutky robíme len v prítomnosti, preto čo bolo sa nedá zmeniť a čo bude o tom sa rozhoduje práve teraz - keď toto práve čítaš
  • Podľa súčasných rozumových predsudkov sa spoločný cieľ vnucuje aktívnou a vzdelanou časťou, obrátená Aristotelová logika, vedeckú hypotézu pokladáme za skutočnosť.Predsudky vnímame ako postoje a názory, ktoré si človek osvojuje v sociálnom prostredí podvedome, vplyvom tohto prostredia alebo výrazných osobností. pomocou nich si jedinec formuje svoj vzťah ku skutočnostiam, s ktorými sa stretáva. Využíva ich pri rozhodovaní, na ilustráciu a na zdôvodnenie svojho vzťahu ku skutočnostiam.

2 komentáre:

 1. O ČOM to je????? O SEDLIACKOM rozume?????

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Áno aj. Možno len 10% populácie sa zaoberá intelektuálnymi otázkami, ale aspoň 90% populácie disponuje zdravým sedliackym rozumom.

  OdpovedaťOdstrániť

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti