"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

27. 2. 2010

Rádio Devín, rádio tvorivého myslenia


V ostatnom čase, keď mám možnosť, počúvam rádio Devín 
Okrem kvalitnej hudby a programov o kultúre, mnohokrát vysielajú aj zaujímavé programy súvisiace s demokraciou, ba niekedy aj s priamou demokraciou.
Niektoré odvysielané programy sa dajú vypočuť aj z archívu cez internet v ľubovolnom čase. Iné zase len v priamom vysielaní, prípadne pri opakovaní.

Medzi programy, ktoré ma zvlášť zaujali patria:


Krátky ucelený text esejistického charakteru ladený nielen literárne, ale aj kultúrno-spoločensky.
Pondelok - piatok, 08:30 a 14:15 

Je neuveriteľné aké zákernosti neraz pripravujú dejiny. Niekedy stačí nečakaný zhluk okolností, náhoda, drobný omyl a odrazu je všetko inak. Tak, že to nedokáže predvídať ani najprenikavejší mozog. Iste sa o tom presvedčíme v seriáli Ladislava Švihrana. Pondelok - piatok, 08:30

Rozhlasový projekt Genius tempori je odpoveďou na otázku, či máme právo zabúdať.

Myslím si, že odpúšťať treba (je to veľkorysé), ale zabúdať neslobodno (je to mimoriadne nebezpečné). Napokon dnes je dosť takých, ktorým sme aj predložili dôkazy a oni nám pokojne klamú do očí a vysmievajú sa nám. Sú to starí ujovia, opití šoféri, skorumpovaní úradníci... Nuž a okrem toho nám v časoch nie tak dávno minulých kde - čo v škole zatajili. Nuž uznajte sami, že je ten Duch času namieste. 

Autor relácie: PhDr. Pavel Schwarz. Zodpovedná redaktorka: Jarmila Hrehorčáková. Streda: 21:30
Moderovaná diskusia s historikmi a politológmi - sprítomňuje minulosť cez paralely súčasných udalostí vo svete - najmä nám kultúrne a politicky najbližšom "regióne" - v Európe.
Reflektuje nielen politické dejiny, ale aj dejiny kultúry a civilizácie v najširšom zmysle. Cez analýzu konkrétnych udalostí sa pokúša nájsť odpovede na to, prečo sa dejiny "opakujú". Upozorňuje na stále prežívajúce mýty a legendy o historických udalostiach a osobnostiach, pričom vychádza z aktuálneho diania a prevažujúcich historiografických interpretácií v európskom civilizačnom okruhu.

Magazín o spoločenských vedách
Relácia magazínového typu, ktorá poslucháčovi odovzdáva progresívne a často neznáme informácie z najnovších výskumov z oblasti spoločenských vied, resp. priblížiť poznanie, ktoré sa orientuje na existenciu jedinca v spoločnosti. Popularizovať nové trendy myslenia napr. v sociológii, etnológii, vedách o umení, estetike a pod. ; zverejňovať výsledky práce akademických centier, pričom dôraz je na novej reflexii človeka, umenia a spoločnosti.
Pripravuje: Ivica Ruttkayová. Sobota, 16:30

Magazín o vede a aktuálnom dianí v nej. Sondy do súkromia vedy.

Načiera v živom vysielaní do problematiky vedy a techniky, popularizuje ju a prístupným spôsobom ozrejmuje javy a problémy, s ktorými sa denne stretávame a ktoré nás ovplyvňujú. Súčasťou denného vysielania sú aj súťažné otázky v živom telefonickom kontakte. Pondelok - piatok: 13:00

Názov pravidelnej relácie Svetová čítanka zreteľne napovedá, že ide o čítanie zo svetovej literatúry

Pri výbere sme zvolili široký záber, od antiky až po začiatok minulého storočia. Neriadime sa ani časovou chronológiou, ani literárnymi štýlmi. Vyberáme autorov a tituly náhodne. Nemôžeme sa dopustiť žiadnej chyby, veď sprostredkúvame diela, ktoré preverili veky. Našim zámerom okrem poučenia a pobavenia poslucháčov, je aj neskromná túžba prebudiť záujem našincov o čítanie svetovej literatúry. Pondelok - piatok: 15:10, nedeľa 13:01
Kultúrno-spoločenské magazíny 
Rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ich postrehy a názory na témy, ktoré ich "trápia". Rozhovory o veciach, čo ovplyvnili ich život i vnímanie umenia a kultúry, ako aj nazretie do duše týchto umelcov.
Pripravuje: Marián Lucký. Sobota 15:00

Stretnutie s myšlienkovým bohatstvom svetovej literatúry. Pondelok - piatok, 08:30 


Mesačník o umení a spoločnosti cez prizmu multilingualizmu a európanstva - jeho súčasťou sú v roku 2009 aj reportáže z ciest po krajinách Európskej únie, v ktorých redaktori a spolupracovníci Rádia Devín putujú za vodou.
Pripravuje Tatiana Linetová. Pondelok 19:05

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti