"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

15. 10. 2011

#15oct priprava


Bol som oslovený, aby som niečo povedal 15. októbra na námestí. Tu je kostra toho, čo by som chcel povedať.

 “Mám jeden sen, ...” povedal raz jeden človek, neskôr ho zastrelili.

“Nepýtajte sa čo pre Vás môže urobiť štát, pýtajte sa čo môžete urobiť Vy pre štát”. Povedal ďalší. Tiež ho zastrelili.

“Predstavme si, že neexistujú žiadne štáty, Predstavme si, že neexistuje dôvod vraždiť či zomierať “. Spieval zase iný a taktiež ho zastrelili.

Huch, …. Ten svet je nejaký nebezpečný.
Je snívať nebezpečné?
Alebo len o tom hovoriť?

Nepýtajme sa čo pre nás môže urobiť štát. Mohli sme to vidieť v priamom prenose aj v ostatný štvrtok.
Pýtajme sa, čo môžeme spraviť pre seba, svoju rodinu a svojich priateľov.
Budujme našu spoločnosť od seba, zdola.

Nikto iný nevie lepšie, čo je pre nás dobré, ako my
Nikto iný nevie lepšie, čo je dobré pre našu rodinu, ako naša rodina
Nikto iný nevie lepšie, čo je dobré pre našich priateľov, ako naši priatelia
Nikto iný nevie lepšie, čo je dobré pre našu krajinu, ako naši spoluobčania
Nikto iný nevie lepšie, čo je dobré pre celý svet, ako ľudia

Zmenu sveta, záchranu sveta, svojej krajiny, svojho najbližšieho okolia musíme začať od človeka, ktorého vidíme priamo v zrkadle pred sebou.
Ak toho nezachráníme, nezachráníme nikoho.

Zabudnime na to čo nás rozdeľuje, rozmýšľajme nad tým, čo máme spoločné. Hľadajme a vytvárajme spoločnú víziu spoločnej budúcnosti.
Neuspokojme sa s tým, aby nás spájala len nenávisť a hnev proti niekomu a proti niečomu. 
Násilie, hnev, nenávisť plodí len násilie hnev, nenávisť.

Chceme spravodlivú spoločnosť, pre všetkých ?
Dokážeme odpustiť, tým, ktorí nam ublížili?
Sme si všetci rovní ?
Sú si niektorí rovnejší ?
Tak nám treba, keď si to necháme.

Spoločná vízia spoločnej budúcnosti nie je len nejaká bežná myšlienka, ani len nejaká významná myšlienka.
je to skôr sila ľudských sŕdc, sila strhujúca a veľmi mocná;
je odpoveďou na otázku, "čo chceme spraviť";
môže byť inšpirovaná nejakou myšlienkou, avšak ak je natoľko pôsobivá, že získa podporu viac než jednej osoby, už nie je abstraktná, ale hmatateľná;
ľudia ju začínajú vnímať ako by mala samostatnú existenciu;
v ľudských záležitostiach existuje málo tak pôsobivých síl, pokiaľ sa s ňou vôbec nejaká iná vyrovná;
vytvára pocit vzájomnosti, ktorý prestupuje celou skupinou, a rozmanitým činnostiam jej členov vtláča znaky jednotnosti;
k plodnej spolupráci dochádza jedine vtedy, ak ľudia usilujú o dosiahnutie niečoho, na čom im hlboko záleží;
zvyšovanie svojej schopnosti tvoriť nebude bez zmysel, ak nebudeme podnecovaní víziou, ktorú naozaj chceme dosiahnuť;
spoločne prežívaná vízia je víziou, ktorej je bytostne oddaných veľké množstvo ľudí, pretože je odrazom vlastnej osobnej vízie každého jednotlivca;

Predstavme si, že nad nami nie je žiadne nebo ...,
Predstavme si, že pod nami nie je žiadne peklo ...
Predstavme si, že neexistujú žiadne štáty ...
Predstavme si, že neexistuje dôvod vraždiť či zomierať ...
Predstavme si, že všetci ľudia žijú v mieri ...
Predstavme si, že by nikto nič nevlastnil ...
Predstavme si, že neexistuje chamtivosť či hlad a ľudia sú súdržní ...
Predstavme si, že všetci ľudia sa spoločne podieľajú na existencii sveta ...
Možno si poviete, že len snívam ...

Som jediný ?.

Pridáte sa?

Ak sa raz pridáte, možno sa svet raz zjednotí.

Prajem vám príjemný zbytok večera a života ;-)

Váš jozovasko 
Tu je zaznam, ako to dopadlo


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti