"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

5. 4. 2012

V jednote je sila?


Je v jednote sila ?

Z fyzikálneho hladiska sa dej, kedy sila pôsobiaca na teleso posúva týmto telesom po určitej dráhe, nazýva mechanická práca.

Prakticky môže na teleso pôsobiť viac síl z rôznych smerov. Teleso sa pohne v smere pôsobenia najväčšej výslednej sily.
Čím je väčšia "jednota" (podobný smer), tým je väčšia aj výsledná sila a tým aj vykonaná práca. Vo fyzike sa vykonáva práca len ak sa posunie teleso v smere najväčšej sily.
Miera efektivity všetkej "práce" o ktorú sme sa snažili v inych smeroch závisí od toho, nakoľko bol jej smer podobný so smerom výsledného skutočného pohybu.

Množstvo práce vykonanej za určitú časovú jednotku nazývame výkon.
Vo fyzike je všetko jednoduchšie.
V reálnom živote sa to komplikuje. Ak (spolu)pracuje viac jedinečných ľudí, výsledný smer ich práce sa dá ťažko predpovedať. Ak tomu pridáme aj čas, často sa tento smer mení aj v čase. Táto zmena môže byť vyvolaná časovou zmenou aktuálneho nasadenia jednotlivcov, ale aj zmenou (vývojom) názorov jednotlivcov.

Reálne sa stáva, že súčet vynaložených prác jedinečných ľudí má v čase premenlivý smer a výsledkom je napriek unaveným (spolu)pracovníkom, nepatrný výsledný výkon :-(

Musíme uznať, že naozaj v "jednote je sila". Z hľadiska trvanlivosti výkonu spolupráce viac ľudí, je ale dôležité, akým spôsobom sa tá "jednota" dosahuje.

Či sa dosahuje direktívne z vonka, z hora, alebo samoreguláciou, zladením, ako výsledok spolupráce rôznych jedinečných osobností.
Ľudská prax ukazuje, že jednota vznikajúca samoreguláciou je ťažšie dosiahnuteľná a mnohokrát to trvá dlhšiu dobu.

Vykazuje ale aj dlhšiu životnosť, ale aj väčšiu zotrvačnosť a odolnosť voči vonkajšiemu, pripadne vnútornému "rušeniu".
"V jednote je sila" platí hlavne v statických systémoch.
Reálnom živote, v ktorom musí koexistovať viac jedinečných vyvíjajúcich sa osobnosti, je spolupráca spoločenský variant pudu prežitia.
V jednote je sila, ale spolupráca je podmienkou dosiahnutia a zachovania jednoty.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti