"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

15. 5. 2012

Ad-hoc pracovné stretnutie v kaviarni Olympia

Vážené priatelky, vážení priatelia

Dovoľte mi informovať Vás o príležitosti zúčastniť sa verejnej "pracovnej porady", pri príležitosti môjho aktuálneho dojmu, že som po 53 rokoch konečne objavil svoje poslanie.
Pozývam všetkých Vás, ktorí sa o tomto podujatí priamo, alebo nepriamo dozvedia, s ktorými som doteraz spolupracoval, či už priamo, alebo virtuálne, a náhodou v stredu 16.5.2012 večer nemáte iny zmysluplnejší program.

Scenár:
17:00 - Zvítanie sa a vzájomné podávanie si rúk účastníkov
17:30 - "pracovná porada" formou hľadania odpovede na "najdôležitejšiu otázku večera" metódou "porady indiánskych náčelníkov".
19:00 - vyhodnotenie a oslava výsledkov aj pracovnej porady, voľné dišputy, v ľubovolných zoskupeniach.

Podmienkou účasti sú dopredu, alebo ad-hoc pripravené verejné odpovede na nasledovné otázky:

  • Čo sa nepáčilo na doterajšej spolupraci so mnou?
  • V čom by som sa mal polepšiť a ďalej sa rozvíjať?
  • V akej oblasti si viete predstaviť aktívnu spoluprácu so mnou v budúcnosti?
  • Pripravte si aj svoju "Dôležitú otázku" na ktorú by ste chceli dostať odpoveď od "Porady indiánskych náčelníkov.
Môj aktuálny dojem o svojom poslaní je nasledovný:
Vytvárať priestor- rámec, aby ľudia mali príležitosť:
  • vzájomne sa zoznámiť , 
  • zverejniť svoje osobné vízie,
  • spoločne objavovať, ktoré vízie sú podobné, 
  • rozhodnúť sa na spolupráci na tých podobných,
  • čo najefektívnejšie spolupracovať na zvolených spoločných víziách
Snažím sa o vytváranie "rámu". "Obraz" môžu maľovať moji hostia. 
Veľmi rád sa zúčastňujem aj na "maľbe" v "rámoch" iných ľudí.
Viem si ale predstaviť aj totálny mentálny grupák, kde všetci môžeme byť chvíľku "rámovačmi" aj "maliarmi" ;-)

Pozvánku a scenár už mám za sebou. Ostatné, okrem moderovania porady náčelníkov nechávam na dobrovoľnú tvorivú aktivitu účastníkov.
Ak už máte na stredu večer iný program, a nechcete zostať mimo, môžete otázky zasielať emailom a podelím sa aj s mentálnymi darčekmi.

Od života už nič neočakávam (ani alkohol nepijem). 
Všetko čo budúcnosť prinesie je bonus a príležitosť pre ďalšie poučenie ;-)

Preto prosím, darčeky nenoste pre mňa, ale len pre seba a ostatných účastníkov.
Najväčším darom je príležitosť stretávať sa, hlavne osobne, s podobne zmýšľajúcimi osobami ;-)

Keby náhodou ale niekto chcel počas prezentácie v čase 17:00-17:30 privítať ďalších hostí živou inšpirujúcou hudbou, budem nesmierne rád ;-)

Doplnené 20.5.2012 Reflexie-na-ad-hoc-pracovne-stretnutie.html


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti