"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

24. 1. 2023

Korelácia slov a činov

 Aj ked občas vyzerá že deti/ľudia nedávajú pozor na naše slová, určite sledujú naše činy. 

Spočiatku nás napodobňujú, až zbožšťujú. 

Keď ale zistia, že naše slová málo korelujú s našimi činmi, začínajú hľadať iných "inšpiratorov".

Iniciátor tejto tejto úvahy/inšpirácie: 

      Facebook                                                                    James Baldwin – Wikipédia

Doplnené 29.1.2023

Inšpirovať     - in-spire "vdychovať" zo starogréčtiny πνέω  ( pnéō ) , „ dýchať , z in + spīrō ( „ dýchať “ )
Konšpirovať  -  con-spire "spolu dýchať"  z latinského conspirare , conspīrō , z con- (spojenie tvaru cum  ( „ s “ ) ) + spīrō  ( „ dýchať “ ) .

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti