"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

10. 4. 2011

Kurz Učiaca sa komunita na ĽU

V spolupráci s Luciou Janovičovou zahajujeme od utorka 14.4.2011 kurz Učiaca sa komunita na pôde Ľudovej niverzity .

Pre záujemcov o osobné stretávanie bude priestor od 12.4.2011 každý druhý utorok večer od 18:00 v Kultúrnom centre na Atriákoch Blok T, Mlynská Dolina, Bratislava. Vchod z dola Zobraziť Utopia na väčšej mape

Pre záujemcov, ktorým nevyhovuje ani priestor, ani čas, postupne vytvoríme priestor na internete.
Ťažisko informácií pre individuálny rozvoj osobnosti pre záujemcov a súvisiaca komunikácia bude hlavne na internete.

Jednou z hlavných cieľov kurzu je vytvorenie priestoru a príjemnej atmosféry pre prezentovanie osobných skúseností účastníkov a ich reflexia v otvorenom dialógu z pohľadu disciplín učiacej sa komunity, napríklad aj podľa metodiky Svetovej kaviarne.

Učiaca sa komunita je skupina dobrovoľníkov, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti a snažia sa o dosahovanie spoločných vízií aj otvorenou komunikáciou, aj vnímaním, aj malých zmien, adekvátne a včas reagujúc a prispôsobujúc sa neustále sa meniacim podmienkam.
Na prvom stretnutí 12.4.2011 sa zoznámime so základnými pojmami s ktorými budeme pracovať počas vzdelávania a pokúsime sa spoločne naučiť efektívnejšie komunikovať.

Podrobnejší zoznam tém učiacej sa komunity je ba tomto linku.
.
.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti