"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

19. 1. 2013

Človek, tvor pohodlný, tvorivý, veriaci a jeho nástroje

Hovori sa, že lenivosť je hybnou silou pokroku.
Ja si myslím, že skôr pohodlnosť.
Lenivý človek by asi nevymyslel ani koleso :-)

Tvorivosť je prirodzená vlastnosť človeka. Žiaľ mnoho ľudí umiera bez toho, aby si to uvedomili. V tej nadprirodzenejšej forme, ktorá nám pomáha prekonávať prekážky a prežiť, ju poznáme pod pojmom "zdravý sedliacky rozum"
Technický pokrok je ale úzko spätý najmä s vojnami :-(
Existuje aj tvorivosť, ktorej bezprostredným cieľom nie je len fyzické prežitie. Táto tvorivosť s často spája s mysľou .

"Pomôž si človeče, aj Pán Boh Ti pomôže", učil ma môj Dedo. "Načo mi bude, keď som si už pomohol?" posmieval som sa mu, keď som bol mladší. Teraz, keď som už menej mladý a Dedo už nežije, postupne na to prichádzam, že na čo nám je Boh = viera. Keď si pomáhame a snažíme sa o niečo, ale výsledok sa nedostavuje, je dobre ak veríme, tomu čo robíme, o čo sa snažíme, svojim skúsenostiam, ale aj sebe a svojmu okoliu. Viera nám dáva silu vytrvať aj keď nevidíme priamo na svoj cieľ. Bráni nám, v tom, aby sme vzdali tesne pred cieľom.

Pohodlnému sa nechcelo chodiť pešo. Vymyslel teda koleso. Začal tomu veriť a to podporovalo jeho vôľu vytrvať, pokiaľ sa mu to nepodarilo aj zrealizovať.
Koleso je dnes už len nástrojom. Pre toho, kto ho vymýšľal a kto ho ešte stále vylepšuje je ale cieľom.

Postupom času, výsledkom, produktom  tvorivosti človeka neboli len holé prežitie, užitočné nástroje, nástroje (nie) len pre zábavu , ale aj skúsenosti a znalosti .

Niektoré znalosti sa dajú získavať len priamou skúsenosťou, niektoré sa dajú vymieňať, zdielať prostredníctvom médií.
Jedným z prvých nehmotných médií  bola reč. Nie len reč sa vyvíjala, ale aj hmotné "nosiče", média informácií, od kameňa, papyrusu  pergamenu, papiera, celuloidu až po elektromagnetické vlny, rozhlas, televíziu, internet, ...

Niektoré tvory, medzi nimi aj človek, žijú v komunitách. Zdieľanie znalostí, môže byť urýchľovačom vývoja.

V súčasnosti sme svedkami neustáleho zrýchľovania vývoja. Niekedy stále k lepšiemu, ale súčasne v iných smeroch stále k horšiemu.
Napríklad Nobel vmyslel dynamit, aby pomáhal ľuďom. Niektorí ľudia, ho ale používajú aj na ničenie a zabíjanie. Môže za to dynamit? Dynamit je len nastroj. Môže za to Nobel a jeho myšlienka? Myšlienka môže byť tiež nástrojom.

Na druhej strane vývoj strojov, počítačov, informačných technológií a internetu bol iniciovaní hlavne vojakmi, síce aj na vylepšenie obrany, ale aj na optimalizáciu ničenia a zabíjania. Tieto technológie sa môžu našťastie využívať aj na užitočné veci.

Tvorivý človek neustále niečo produkuje. Či už myšlienky, informácie, alebo nástroje alebo iné produkty.
Niektoré myšlienky sa ujmú hneď, niektoré predbehnú svoju dobu a neskor ich objavujú, prípadne sa znova pracne vymýšľajú.
Myslienky "konzervované", v/na nejakom trvácnejšom médiu mali väčšiu šancu na znovuobjavenie a znovuzrodenie.
Nahromadením "konzervovaných" znalostí pribúdala aj zložitosť hľadania a nájdenia práve potrebnej informácie, znalosti.
Nástrojom, nie len konzervovania znalosti, ale aj ich systematizovania a ďalšieho rozvíjania, boli spočiatku védy , neskôr vedy.
Nástupom počítačov sa uľahčilo aj konzervovanie, aj systematizovanie, aj vyhľadávanie.
Jedným z prvých internetových vyhľadávačov bol projekt altavista. Bol obrovským pomocníkom. Vyhľadávanie sa síce nesmierne urýchlilo, ale mnohokrát ponúkalo zase len mnoho odkazov.

V čase neexistencie iných médií bola reč a ústne podanie hlavným prostriedkom šírenia, skúseností, znalostí a informácií. Rôzne formy technológií rozprávania sa v kruhu, sa dlhú dobu prirodzene zdokonaľovali a rozvíjali.  Aj keď novšie komunikačné technickejšie technológie ju mnohokrát za tieňujú a utláčajú do úzadia, pre ľudí sú stále tou najdôležitejšou a najefektívnejšou, najspoľahlivejšou a súčasne najlacnejšou formou zdieľania obsahu.
Nie len tvorivosť je prisudzovaná záhadnému ľudskému orgánu mozog.
Jednou z poodhalených záhad mozgu sú praktické čísla súvisiace s jej kapacitou. Pre každú skupinu  primátov sú iné. U ľudí sú to čísla 7,12 a 150.
Pravidlo 150  sa vzťahuje na rozlíšenie skupiny so skutočnou spoločenskou autoritou.
  • kapacita kanálu - veľkosť priestoru v našom mozgu pre určité druhy informácií; najlepšie si pamätáme 7 miestne čísla; počet ľudí, ktorých smrť by nás ťažko zasiahol je obvykle 12, čo zhruba zodpovedá najbližšej rodine
  • kapacita nášho sociálneho kanálu - maximálny počet jednotlivcov (cca 150), s ktorými môžeme mať skutočný spoločenský vzťah, ktorý spočíva v tom, že vieme, kto sú a aký je ich vzťah k nám; je to počet ľudí, ku ktorým by sme bez váhania prisadli pri náhodnom stretnutí v bare,
  • transakčný pamäťový systém - sa zakladá na tom, že kto je lepší na zapamätanie akých druhov informácií; ak má každá osoba skupinou uznanú zodpovednosť za určité úlohy a informácie, vedie to k väčšej efektívnosti skupiny.
Zaujímavou kombináciou strojového vyhľadávania so spracovaním informácií v mozgu - ľudskou skúsenosťou je vyhľadávač google. Zoraďuje výsledky vyhľadávania aj na základe anonymného hodnotenia ľudí vychádzajúceho z vyhodnocovania, ktoré stránky, ako často  navštevujú a v akom poradí.
Projekt facebook umožnil od-anonymizovanie hodnotenia ľudí a tým sa značne priblížil k pôvodnej komunikácii šírenia znalostí ústnym podaním dôveryhodného človeka.

Ústne podanie sa všeobecne považuje za nespoľahlivé, často skresľujúce informácie. Z dlhodobého hľadiska je ale najstarším prejavom prieniku kolektívnej skúsenosti. Informácie mimo všeobecnú skúsenosť sa nešíria ďalej.
Príkladom internetového nástroja hľadania konsenzu verejných skúseností je projekt wikipédia. Vyžíva technológiu wiki a umožňuje spoločnú prácu dobrovoľníkov z celého sveta, v rôznych jazykoch, na vytváraní verejne prístupného zdroja znalostí. Okrem ukladania a uchovania znalostí, umožňuje aj vyhľadávanie.
Silnou stránkou symbiózy ľudského mozgu a výpočtovej techniky je ukladanie väzieb a prepojení medzi jednotlivými heslami a pojmami. Výsledkom je stále dokonalejšie uchovanie nie len informácii, ale aj vzťahov medzi nimi.

Napriek neustálemu zdokonaľovaniu informačných a komunikačných technológii, stále viac ľudí, skupín a spoločenstiev objavuje, oprašuje a rozvíja  rôzne spôsoby spoločného rozhovoru sediac v kruhu. ;-)
http://vsieti.sk http://www.artofhosting.orghttp://powertraining.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti