"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

30. 8. 2011

Úvahy o verejných dialógoch

Prirovnajme  jednotlivca k molekule vzduchu a skupinu indivíduí  k počasiu.
Počasie  vieme ako-tak predvídať, prirodzene vďaka nášmu vnímaniu (a starým ranám :( ), pozorovaniu prírody, prípadne aj pomocou modernej technológie  (... my sa nemýlime nikdy čo sa týka počasia, akurát máme problém s presným určením času... , povedal raz jeden meteorológ :) ).
Podobne vieme zhruba predvídať správanie sa väčšej skupiny ľudí na základe vnímania, pozorovania a štúdia histórie.
Oveľa ťažšie  (ak nie nemožné) je však presne predpovedať fyzikálne vlastnosti (teplotu, tlak, rýchlosť pohybu, ....) molekuly vzduchu v presne určenom priestore a čase.
Podobne je ťažké predvídať správanie sa jednotlivca  vystaveného dynamicky sa meniacich vplyvov v rôznych kombináciách.

Vďaka pudu prežitia sú všetky súčasti prírody schopné prispôsobovať sa podmienkam a optimalizovať svoje správanie. Človek to dokáže aj vďaka vizionárskym schopnostiam.
 ("Sme stvorení, aby sme prežili na ľade, ale my chceme chodiť po vode" G. Farnbauer, Vôňa fialky.
"Nie najmúdrejší, ani najsilnejší, ale najprispôsobivejší prežíva" Darwin)


Správy zo sveta naznačujú budúce búrlivé zmeny nielen v klíme. Na prežitie búrlivých období s čo najmenšími odreninami som dal dokopy niekoľko scenárov verejných dialógov v rôznych priestoroch, ktoré v zmysle myšlienky otvoreného softvéru dávam zadarmo k dispozícii.
Možno Vám napadne dokonalejšia verzia. :)
A podarí sa zorganizovať ešte dokonalejší priestor na dialóg :)

Na rozdiel od molekuly vzduchu (?) sa človek môže slobodne rozhodnúť medzi dobrom a zlom. Každý svojprávny človek je plne zodpovedný za svoje rozhodnutia.
Menší problém je v tom, že nežijeme v laboratórnych podmienkach a väčšina života je "sled neopakovateľných premiér". Výsledky našich rozhodnutí na našich životných križovatkách môže značne ovplyvniť vhodná príprava (športovci to dokonale ovládajú).

Väčšinu problémov môže vyvolať aj nerovnováha vedomia a moci. Na druhej strane bez tej nerovnováhy by bol asi vývoj pomalší (ak by vôbec bol). "Dobrý sluha, zlý pán" platí všeobecne.
Liekom je možno slobodný prístup k informáciám, schopnosť vnímať malé zmeny, vytváranie pokojného priestoru na spracovanie informácií a generovanie návrhov riešenia, a vytváranie priestoru pre skúšanie aj ešte neoverených nápadov.

Dlhodobo potláčaný hnev a strach sa vo viac-menej pravidelných časových intervaloch neovládateľne vylieva skupinovo v uliciach poskytujúc všemožným samozvancom príležitosť ľahko ovládať zmätené masy ponúkaním jednoduchých riešení. Jednoduché dobré riešenie však buď neexistuje, alebo ak existuje, tak účinkuje len krátko a má dlhotrvajúce nepríjemné následky.

Hromadeniu strachu a nenávisti možno predísť vytváraním príležitostí roz/vydiskutovať si svoje problémy.

Uprednostňujem permanentnú revolúciu v hlavách pred pouličnými revolúciami.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti