"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

10. 12. 2014

Je redundancia plytvaním, hojnosťou, alebo prvkom spoľahlivosti?


V prírode existuje obrovská redundancia.


Obvykle sa vytvorí plno vajíčok, z ktorých sa oplodní veľmi málo,
Často sa vytvorí oveľa viac spermii, z ktorých prenesie informáciu občas len jediný.


Sú neoplodnené vajíčka a neoplodňujúce spermie zbytočnosťou, hojnosťou, alebo prostriedkom zvyšovania spoľahlivosti?


Redundance (z lat. redundare, přetékat, přebývat) znamená informační nebo funkční nadbytek, například větší množství informace, prvků nebo zařízení než je nezbytné. Odtud dvojí odlišné užití slova:


Redundance jako zbytečnost, plýtvání slovy a prostředky. Redundantní je příslovečné „páté kolo u vozu“.
V jazyce, v komunikaci, v informatice i v technice je však redundance důležitá jako prostředek ke zvyšování spolehlivosti a odolnosti proti chybám.


Synonymá slova „redundancia” v slovenskom synonymickom slovníku
nadbytočnosť presahovanie normálnej al. potrebnej miery • prebytočnosť: nadbytočnosť, prebytočnosť zásob • odb. redundancia


redundancia
  • nadbytočnosť, hojnosť


redundancia
  • nadbytočnosť, hojnosť
redundancia -ie ž.
odb. nadbytočnosť;
redundantný príd. nadbytočný

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti